cat

Zespół Cushinga


Zespół Cushinga

Nadczynność kory nadnerczy powstająca na skutek przewlekle podwyższonego poziomu glukokortykoidów. Objawami są: symetryczne wyłysienia, zanik skóry, matowość sierści, wtórne infekcje. Występuje zarówno u psów, jak i kotów.