cat

Zaćma


Zaćma

Inaczej katarakta. Występuje zmętnienie soczewki, na skutek którego dochodzi do pogarszania się wzroku, a nawet jego utraty. Dobre rezulataty w leczeniu przynosi zabieg operacyjny. Wyróznia się zaćmę: wrodzoną, dziedziczną (najczęstszą), starczą oraz wtórną (będącą wynikiem innych chorób, np. cukrzycy). Rasami predysponowanymi są m. in.: golden retriever, beagle, cocker spanieli amerykański, buldog francuski. [Więcej w artykule: Choroby oczu u zwierząt]

n.d.