cat

RTG


RTG

W badaniu wykorzystywane są promienie rentgenowskie (promienie X). Pozwala ono diagnozować zmiany kostne. Promieniowanie emitowane w nadmiernej ilości jest szkodliwe dla zdrowia, dlatego badania należy wykonywać w odpowiednich odstępach czasu i tylko w uzasadnionych przypadkach.

n.d.