cat

Pierwotne zwichnięcie soczewki


Pierwotne zwichnięcie soczewki

Choroba dziedziczna wielu ras psów (głównie terrierów) i kotów, na skutek której dochodzi do rozluźnienia i przemieszczenia soczewki oka, co nieleczone może prowadzić do ślepoty. Do wczesnych objawów choroby należą: obecność materiałów ciała szklistego w źrenicy i drżenie tęczówki. Możliwe jest też wtórne zwichnięcie soczewki powstałe np. w wyniku przebytej jaskry.