cat

Atrofia


Atrofia
Stopniowe zanikanie komórki, tkanki, narządu lub części ciała.