cat

Regulamin

 

Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.e-lecznica.pl, zwanego dalej "Serwisem".
 
2. Właścicielem Serwisu, zwanym dalej “Właścicielem” jest Blue Vet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-608), ul. Robotnicza 40, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000351439, NIP 8942994252, REGON 021184707, kapitał zakładowy 100 000,00 zł.
 
3. Tworzeniem, redagowaniem i udostępnianiem treści w Serwisie zajmuje się redakcja serwisu, zwana dalej “Redakcją”
 
3. Celem Serwisu jest udostępnianie użytkownikom informacji dotyczących zdrowia, hodowli i profilaktyki dotyczącej zwierząt.
 
4. W obowiązku Użytkowników korzystających z Serwisu leży zapoznanie się z obowiązującym regulaminem, a także akceptacja jego warunków.
 
5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym regulaminie, po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników o tym zamiarze.
 
 
Rejestracja
 
1. Aby dokonać rejestracji w Serwisie należy w odpowiednim formularzu podać unikalną nazwę Użytkownika, adres e-mail na który zostanie wysłany e-mail aktywacyjny dla konta oraz zaznaczyć dodatkowe pola wyboru, w tym zaakceptować Regulamin korzystania z Serwisu.
Rejestracja może przebiegać także na inne sposoby przewidziane przez Właściciela Serwisu.
 
2. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
 
3. Jeden Użytkownik nie może posiadać w Serwisie więcej niż jednego konta, tzn. jednego identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z wymagających rejestracji i logowania funkcji Serwisu.
 
4. Użytkownik zarejestrowany uprawniony jest do zamieszczania w Serwisie wypowiedzi, komentarzy oraz wpisów w bazie lecznic weterynaryjnych w odpowiednich polach umieszczonych w serwisie.
 
 
Zasady korzystania z Serwisu
 
1. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnych funkcjonalności Serwisu po wpisaniu w odpowiednie pola loginu i hasła lub w inny sposób przewidziany przez Serwis.
 
2. Treści Serwisu stworzone przez Użytkownika powinny być wprowadzone w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich, a w szczególności nie mogą zawierać:
wypowiedzi zawierających wulgaryzmy, bądź traktowanych jako wulgarne i obraźliwe
wypowiedzi naruszających zasady netykiety
treści namawiających do przemocy, szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami, a także pornograficznych.
treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, a także ich prawa autorskie.
 
3. Publikacje oraz wybrane treści udostępnione w Serwisie są bezpłatne. Pozostałe treści można pobrać odpłatnie po uiszczeniu opłaty za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 
4. Cena danej treści płatnej za pośrednictwem systemu Dotpay podana jest zawsze przy ikonce danego wzoru. Brak ceny przy danej treści oznacza, iż Użytkownik może go pobrać nieodpłatnie.
 
 
Ograniczenia odpowiedzialności
 
1. Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  • naruszenie praw autorskich bądź innych praw przez Użytkowników, w szczególności za nieuprawniony użytek dzieła przez Użytkowników lub ich publikację w Serwisie jakiejkolwiek postaci.
  • treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników (komentarze, wpisy do bazy lecznic)
  • szkody wynikłe z udostępnienia osobom trzecim hasła dostępu do serwisu lub kradzieży hasła w wyniku nienależytej jego ochrony.
 
 
2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie serwisu i informacji w nim zawartych przez osoby trzecie.
 
 
Postanowienia końcowe
 
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Blue Vet Sp. Z o.o.. 
 
2. Użytkownik Serwisu posiada dostęp do swoich danych a także posiada możliwość ich edytowania w każdej chwili.
 
3. W przypadku wyraźnego żądania Użytkownika Administracja Serwisu usuwa jego konto. Usunięcie konta nie jest równoznaczne z usunięciem treści, które Użytkownik zamieścił w Serwisie (komentarzy, wpisy w bazie lecznic, itp.)
 
4. Pytania dotyczące funkcjonalności Serwisu można złożyć w formie elektronicznej na adres redakcja (małpa) bluevet.pl. Zapytanie powinno zawierać imię, nazwisko oraz nazwę Użytkownika, występującą w Serwisie.
 
5. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do:
  • czasowego wyłączenia Serwisu w przypadku zaistnienia takiej potrzeby
  • zmiany lub usunięcia treści wpisywanych przez Użytkowników Serwisu, jeśli wpis będzie zawierał elementy spamu, niezgodne z obowiązującym prawem lub naruszające Zasady korzystania z Serwisu.
  • zamknięcia serwisu bez podawania przyczyny, po wcześniejszym powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu. W razie podjęcia takich kroków wszystkie dane i treści Użytkowników zostaną trwale usunięte.
 
6. Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Właściciela i Użytkownik wyraża na to zgodę. Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany o wprowadzonych zmianach w Regulaminie Serwisu. Odmowa akceptacji zmian oznacza brak możliwości korzystania z Serwisu jako zalogowany Użytkownik.