cat

Rak kości u psa, nowotwór kończyn

Kostaniakomięsak psów (Osteosarcoma) to najczęściej diagnozowany nowotwór kości, stanowi ponad 80 % pierwotnych nowotworów kości oraz około 7% wszystkich złośliwych guzów diagnozowanych u psów. Jest nowotworem złośliwym, z wysokim ryzykiem powstawania przerzutów.

 

Następstwem raka kości jest amputacja kończyny

 

Przyczyny raka kości

 

Nie są do końca wyjaśnione , podejrzewa się  tło genetyczne ( szczególnie w przypadku rasy Rottweiler). W niektórych źródłach można przeczytać o tym, że to czynnik drażniący ( np. gwóźdź chirurgiczny) w okolicy płytki wzrostu kości długich, powoduje błędne procesy regeneracyjne kości i sprzyja tworzeniu się komórek nowotworowych. W innych doniesieniach można przeczytać o korelacji pomiędzy wczesną kastracją a powstawaniem guzów kości. Problem ten dotyczy głównie psów ras dużych lub olbrzymich. Tłumaczone jest to przyspieszonym procesem wzrostu kości u psów, w wyniku wczesnej kastracji, czyli takiej, która została przeprowadzona  zanim pies osiągnął dojrzałość płciową .

 

Wystepuje u ras

 

Rak kości częściej spotykany jest u ras dużych np. Doga NiemieckiegoNajczęściej występuje u psów ras  dużych i olbrzymich  takie jak owczarki niemieckie, sznaucery olbrzymie, nowofundlandy, boksery, berneńskie psy pasterskie, rottweilery, dogi niemieckie. Częściej u samców niż u samic, szczególnie u tych kastrowanych przed osiągnięciem  dojrzałości płciowej. Kostniakomięsak najczęściej rozpoznawany jest u pacjentów między 6 a 8 rokiem życia, opisano również przypadki u osobników młodych (kilkumiesięczne szczenięta):

 

Umiejscowienie nowotworu nogi psa:

 

64% przypadków dotyczy zmian rozrostowych  zlokalizowanych w obrębie szkieletu obwodowego:  czyli :

 • nasada dalsza kości promieniowej
 • nasada bliższa kości ramieniowej
 • nasada dalsza kości łokciowej
 • Kość udowa (nasada bliższa lub dalsza)
 • 28,5% przypadków zlokalizowanych jest w obrębie szkieletu osiowego:
 • kości czaszki , kręgosłup

   *pozostałe przypadki dotyczą guzów powstających w narządach   między innymi ; wątroba, śledziona, gruczoł mlekowy .

 

Objawy kostniakomięsaka w psów

W przypadku kostniakomięsaka obserwujemy zależność  pomiędzy lokalizacją guza a predyspozycją wystąpienia przerzutów, i tak w przypadku guzów zlokalizowanych w okolicy nasady dalszej kości promieniowej  ryzyko wystąpienia przerzutów jest mniejsze , natomiast lokalizacja w pobliżu nasady bliższej kości ramieniowej , bliższej  nasady kości piszczelowej oraz nasady dalszej kości udowej - sprzyja tworzeniu się przerzutów.

 

 

Przerzuty kostniakomięsaka

 

Lokalizują się głownie w płucach, innych kościach, narządach jamy brzusznej , mózgu czy tkance podskórnej.

Objawy najczęściej spotykane : ( zależną oczywiście od lokalizacji guza)

 • kulawizna
 • bolesność zajętej kości
 • patologiczne złamania
 • obrzęk

Wyżej wymienione objawy powinny zmobilizować właściciela psa do konsultacji lekarskiej. 

 

Rozpoznanie raka kości

 

Lekarz weterynarii w celu postawienia rozpoznania,  przeprowadza  badanie  kliniczne oraz  :

Zdjęcie RTG z nowotworem kości


 • zdjęcie  RTG kończyny (w tym zdjęcie klatki piersiowej)
 • Histopatologiczne badanie kości (biopsja)
 • Warto wykonać badanie tomografem komputerowym bądź rezonansem magnetycznym, zwłaszcza gdy brany jest pod uwagę zabieg oszczędzający kończynę.

 

Leczenie nowotworu kończyny

 

W przypadku potwierdzenia diagnozy lekarz weterynarii, rozpatrzywszy wszystkie plusy i minusy zaleca terapię , która opiera się na :

 • Amputacji zajętej kończyny
 • Chemioterapii (Karbolpatyna, Cisplatyna, Doxorubicyna)
 • Radioterapii (niedostępna w Polsce, kontrowersyjna – wymaga każdorazowo znieczulenia psa)
 • Bądź też poprzez  przeprowadzenie zabiegu oszczędzającego kończynę.

Pies po amputacji przedniej kończyny

 

Najbardziej skuteczną metodą leczenia jest terapia łączona czyli taka, w której dokonuje się zarówno zabiegu amputacji zajętej kończyny (ewentualnie zabiegu oszczędzającego kończynę) oraz chemioterapię  lub radioterapię.

 

 

 

Warto jednak pamiętać, że chemioterapii bardzo często towarzyszą skutki uboczne podawanych leków  takie jak: wymioty, biegunka, apatia, utrata apetytu, chudnięcie, niektóre leki są kardiotoksyczne i nefrotoksyczne. Zatem przed podjęciem kolejnych kroków terapii należy przeprowadzić kompletne badania krwi (morfologia + biochemiczne badanie krwi) USG i RTG celem wykluczenia obecnych przerzutów.

Obrazek użytkownika Magdalena Walewska

Nasz specjalista Magdalena Walewska

Lekarz weterynarii, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2010r. Obecnie doktorantka w Wyższej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Polecane artykuły

Dodaj nowy komentarz