cat
n.d.
n.d.

Diagnostyka i leczenie chorób prostaty u psów. Część 2.

n.d.

O problemach z prostatą u psów i objawach pisaliśmy w pierwszej części artykułu. W tej zajmiemy tematyką profilatyki, badań oraz leczenia prostaty u psów.

 

Badania prostaty:

 

Zaleca się aby regularne badania w kierunku łagodnego rozrostu prostaty przeprowadzane były co 6 miesięcy u wszystkich niekastrowanych psów samców powyżej 5 roku życia.


Badania powinny być przeprowadzone u wszystkich psów, u których właściciel zaobserwował objawy mogące wskazywać na schorzenie gruczołu krokowego. Wczesna diagnostyka (od 3 roku życia) jest uzasadniona
w przypadku psów z grupy ryzyka (ze znaną historią występowania takiego schorzenia w poprzednich pokoleniach) lub u psów reproduktorów (łagodny rozrost prostaty często związany jest z ryzykiem wystąpienia
niepłodności). Podstawowym badaniem w kierunku rozpoznania chorób prostaty jest badanie kliniczne poprzedzone wywiadem. Podczas badania klinicznego lekarz weterynarii powinien przeprowadzić badanie:

  • napletka,
  • prącia,
  • badanie palpacyjne powłok brzusznych,
  • palpacyjne jąder,
  • badanie rektalne,
  • zlecić badanie laboratoryjne moczu,

W uzasadnionych przypadkach lekarz może zalecić przeprowadzenie dodatkowych badań takich jak: badanie USG prostaty, badanie bakteriologiczne moczu, biopsja prostaty pod kontrolą USG. W niektórych laboratoriach weterynaryjnych dostępne są też nowoczesne testy diagnostyczne oceniające poziom CPSE (swoistego psiego markera chorób prostaty) we krwi.

 

 

 

Leczenie prostaty:

 

Istnieją różne metody leczenia łagodnego przerostu prostaty, wszystkie mające na celu zmniejszenie jej wielkości. Biorąc pod uwagę, że prawie wszystkie psy starzejące się wykazują łagodny przerost prostaty, tylko mały odsetek wśród nich wykazuje objawy kliniczne. Psy wykazujące objawy kliniczne powinny być poddane leczeniu. Nieleczony przerost gruczołu krokowego może powodować nasilenie się objawów klinicznych
oraz zwiększać podatność na zakażenia prowadzące do zapalenia prostaty. Lekarz weterynarii znając zalety i wady każdej metody terapeutycznej, potrafi zalecić konkretnemu pacjentowi leczenie dostosowane do stanu klinicznego, biorąc jednocześnie pod uwagę oczekiwania jego właściciela (pies reproduktor, pies pracujący…).


Leczenie chirurgicznekastracja jest tradycyjnym postępowaniem przy łagodnym przeroście prostaty. Przez wiele lat żadne inne postępowanie lecznicze nie było tak skuteczne jak kastracja w doprowadzeniu do zmniejszenia wielkości prostaty oraz do ustępowania objawów klinicznych. Metoda ta jednak niesie ze sobą kilka ograniczeń: jest inwazyjna i nieodwracalna powodując utratę zdolności rozrodczych (psy hodowlane) oraz ze względu na konieczność zastosowania znieczulenia ogólnego może powodować duże ryzyko u psów starszych. W takich przypadkach należy rozważyć alternatywne leczenie farmakologiczne.

Leczenie farmakologiczne - dotychczas dostępny był szereg preparatów hormonalnych znajdujących zastosowanie w leczeniu łagodnego przerostu prostaty (BPH). Nie były one jednak w pełni dostosowane do terapii psów, co powodowało utrudnienia w ich podawaniu, ograniczoną skuteczność i szereg istotnych objawów ubocznych.

Nową możliwością leczenia łagodnego przerostu prostaty (BPH) stało się wprowadzenie na polski rynek weterynaryjnego preparatu w postaci tabletek, przeznaczonych i zarejestrowanych specjalnie dla psów. Małe, niepodzielne tabletki, dostosowane wielkością do wielkości psałatwe do podania. Terapia trwa tylko 7 dni. W trakcie terapii zachowana jest na normalnym poziomie funkcja rozrodcza samców i jakość ich nasienia. Preparat ma szybki efekt działania i długotrwałą skuteczność – objawy kliniczne ustępują po około 2-3 tygodniach, a efekt działania utrzymuje się do 5-6 miesięcy.
Decyzję o przedłużeniu terapii i ponownym zastosowaniu preparatu powinien podjąć lekarz weterynarii po uprzednim badaniu psa.

 

Nasze Zalecenia:

 

Od 5 roku życia badaj regularnie psa w kierunku chorób gruczołu krokowego. Im wcześniej uda się postawić diagnozę tym większe szanse, że twój pies będzie mógł prowadzić normalne życie pomimo problemów związanych z łagodnym przerostem prostaty jeśli zaobserwujesz jakiekolwiek objawy mogące świadczyć o problemach związanych z prostatą niezwłocznie poproś lekarza weterynarii o przeprowadzenie badania twojego psa obecnie dostępny jest na rynku łatwy do podania preparat w postaci tabletek, przeznaczony i zarejestrowany specjalnie dla psów; poproś lekarza weterynarii o więcej informacji na ten temat.

 

Tutaj przeczytasz pierwszą część artykułu o objawach schorzenia, a w ostatniej części artykułu dokonaj samodzielnie wstępnej weryfikacji  rozwiązując test.

 

Artykuł Sponsorowany przez Firmę VIRBAC

n.d.