cat

Diagnostyka i leczenie chorób prostaty u psów. Część 1.

Podobnie jak u mężczyzn problemy z prostatą bardzo często występują u psów. Już od 5 roku życia u niektórych psów mogą występować wczesne objawy przerostu gruczołu krokowego.

Problem ten dotyczy przeszło 80% niekastrowanych samców w starszym wieku.

 

Rozwój prostaty w życiu psa można dzielić na trzy okresy:

 

Pierwszy okres rozpoczyna się w życiu płodowym i kończy się w wieku około 2 - 3 lat.

 

Drugi okres rozpoczyna się od razu po pierwszym i kończy się w zależności od osobnika około 10 roku życia. Jest to faza, która charakteryzuje się przerostem prostaty. W wieku od 5 lat, większość psów samców niekastrowanych wykazuje pewien stopień przerostu prostaty. W wieku 10 lat, prostata jest wyraźnie powiększona u prawie wszystkich psów.

 

Trzeci okres jest okresem inwolucji starczej, który rozpoczyna się u starych psów kiedy zmniejsza się produkcja męskich hormonów w jądrach.

 

Zjawisko powiększania się prostaty wraz z wiekiem pod wpływem męskich hormonów znane jest pod nazwą łagodny rozrost prostaty (ang. Benign Prostatic Hyperplasia – BPH).

 

Choroby prostaty (gruczołu sterczowego) u psów stanowią typowy przykład chorób o cichym rozwoju. Pomimo że występują one bardzo często, objawy zaburzeń czynnościowych ze strony układu moczowego nie zawsze są wychwycone przez właściciela w początkowej fazie choroby.

 

 

Prostata, która jest zbyt duża może powodować ucisk na otaczające narządy prowadząc do pojawienia się szeregu niespecyficznych, ale bolesnych i nieprzyjemnych objawów, takich jak:

  • Trudności z wypróżnieniem (nieudane parcie)
  • Zaparcia (48 godz. bez wydalenia kału)
  • Trudności z oddawaniem moczu lub okresowe nietrzymanie moczu
  • Obecność krwi w moczu
  • Krwawienie z prącia
  • Ból w okolicach zadu, sztywność, utykanie, niedowład lub obrzęk kończyn
  • Niepłodność

Jeżeli zaobserwujesz którykolwiek z tych objawów, powinieneś niezwłocznie zgłosić się ze swoim psem do lekarza weterynarii.

Rozpoznanie łagodnego rozrostu prostaty z reguły następuje zbyt późno, już po pojawieniu się poważnych i bolesnych objawów. Przeprowadzenie wcześniejszych badań przesiewowych, przed pojawieniem się objawów umożliwia leczenie i monitorowanie przebiegu choroby. Wczesne podjęcie terapii pozwala na opóźnienie rozwoju choroby i daje szansę twojemu psu na normalne życie. Nieleczony łagodny rozrost prostaty prowadzi w konsekwencji do niepełnosprawności zwierzęcia oraz powikłań ze strony układu moczowego i pokarmowego.

Podobnie jak mężczyźni, starsze psy samce są podatne na schorzenia prostaty.

Łagodny rozrost prostaty zdarza się u 80% psów w starszym wieku (wiek powyżej 2/3 okresu życia)!

Konsultacja geriatryczna stanowi najlepszą okazję do przeprowadzenia kompleksowej oceny stanu zdrowia zwierzęcia.

 

na 2. część artykułu zapraszamy za tydzień

 

Artykuł Sponsorowany przez Firmę VIRBAC

Obrazek użytkownika VIRBAC

Nasz specjalista VIRBAC

Polecane artykuły

  • Leiszmanioza to choroba pasożytnicza występująca u ludzi i zwierząt, występuje endemicznie na całym świecie (głównie w klimacie ciepłym).
  • Tężyczka poporodowa suk, inaczej hipokalcemia poporodowa, jest to jedno z najpoważniejszych zaburzeń okresu poporodowego u suk.
  • Często trapiącym problemem właścicieli, a także naszych czworonożnych przyjaciół są problemy skórne. Do grona takich dolegliwości możemy zaliczyć m.in. nużycę.

Dodaj nowy komentarz